Zabezpečujeme predaj a distirbúciu pevných palív, z českých a poľských baní ako triedené čierne a hnedé uhlie, energetické uhlie, koks, antracit a hnedouhoľné brikety. Okrem toho sa zaoberáme predajom palivového dreva, peliet,  drevených brikiet .